WELLANT COLLEGE

2013
Middelbaar onderwijs
Amsterdam

Periode 16 tot en met 20 december 2013
Project
Theaterprojectweek met de 1ste jaars vanuit de leerlijn Wereldverhalen. De theaterlessen zijn opgebouwd rond een inhoudelijk thema (onnozele slimmerd, onmogelijke liefde, tovernarij & magie) en gekoppeld aan een wereldverhaal. Iedere les staat er een theatrale werkvorm centraal (status, stil spel, fysieke transformatie). De wereldverhalen die in de theaterlessen aan bod komen, worden vooraf in de Nederlandse les gelezen en besproken.

Periode
9 april 2013
Project
Theaterworkshop tableaux vivant vanuit sprookjes aan twee 3de jaars klassen.

www.wellant.nl

1 2 3