SPEEL JE WIJS

2014 - heden
studenten en docenten

Functie Theatertrainster
Taken

  • Het geven van theatertrainingen aan studenten en docenten van de PABO en aan leerkrachten uit het basisonderwijs.

www.speeljewijs.com